Avropa Qapıları

Fəaliyyət göstərdiyi dövr ərzində firmamız böyüyür, inkişaf edir və tək bazar seqmenti kimi deyil, həm də bütöv kollektiv kimi daha yaxşı olmağa çalışır.
1993-cü ildə yaranmış fabrikimizi cəsarətlə ağac istehsalı ilə məşğul olan Azərbaycan fabriklərinin lideri adlandırmaq olar.
Firmanın adını “Avropa Qapıları” adlandırmağımız da təsadüfi deyil. Fabrikimiz istehsalatda Avropa texnilogiyasından və avadanlığından istifadə edir. Məhsullarımızın istehsalında rəqəmsal idarə proqramıyla işləyən yüksək keyfiyyətli cihazlardan istifadə olunur ki, bu da məhsulun keyfiyyətini artırır, onu Avropa və dünya standartlarına uyğunlaşdırır.
Mövcud razılaşmalar əsasında fabrikimiz xammal istehsal və komplektləşdirmə üçün tələb olunan məhsulları, lak-boya materiallarını, həmçinin aksessuarları İtaliya, Türkiyə, İran, Rusiya, Gürcüstan kimi xarici dövlətlərin şirkətlərindən alır. Bu isə məhsullarımızın çeşidini hər il artırmağa və müştərilərimizə çoxsaylı qapı, pəncərə, ev, ofis və bağö evləri üçün quraşdırılmış mebellər, yerli və xarici materiallardan, ekoloji təmiz plastik və dəmir məhsullar təqdim etmək imkanı verir.
Zaman ötür və dəyişir, və bu gün ustalarımızın ölkəmizdə hazırladıqları məhsullar keyfiyyətinə görə heç də xarici analoqlarından geri qalmır. Xarici avadanlıqlarla hazırlanaraq müştəriyə xeyli sərfəli qiymətə təklif olunur. Odur ki, bu gün biz məhz yerli istehsalçılara üstünlük veririk.

Hazırda fabrikimizdə 200-dən artıq usta və fəhlə çalışır. Montaj işləri, o cümlədən çərçivələrin, haşiyələrin, furniturun quraşdırılması montajçılar tərəfindən pulsuz həyata keçirilir. Hazırda fabrikimizdə 80-ə yaxın quraşdırıcı-montajçı çalışır.

Mütəxəssislərimiz müştərilərimizin bütün istəklərinə xüsusi diqqətlə yanaşır və ən incə tələbləri də yerinə yetirməyə çalışırlar. Sakit klassik formaya üstünlük verəcəksiniz, yoxsa hər hansı yeni ideya təklif edəcəksiniz, ya da bizim təklif etdiyimiz yüzlərlə rahat, zərifliyi və qeyri-adiliyi ilə fərqlənən dizaynları seçəcəksiniz – hər şey Sizdən asılıdır. Bunun üçün fabrikimizdə 30-a yaxın menecer, dizayner və texnoloq-mühəndislər fəaliyyət göstərir.
Bu gün “Avropa Qapıları” müştərilərinə çoxsaylı qapı, pəncərə, ev, ofis və bağ evləri üçün quraşdırılmış mebellər, yerli və xarici materiallardan, ekoloji təmiz plastik və dəmir məhsullar təqdim edir.

На протяжении всех лет деятельности наша фирма растет, развивается и стремится быть лучше, не только в своем секторе рынка, но и целом как трудовой коллектив.

Нашу фабрику, созданную в 1993-ом году, смело можно назвать лидером среди азербайджанских фабрик- производителей деревообрабатывающей индустрии.

Название фирмы «Авропа Гапылары» («Европейские Двери») объясняется использованием в производстве европейской технологии и европейского оборудования. Для изготовления нашей продукции применяются высококачественные станки с числовым программным управлением, что значительно повышает уровень качества товара, приближая его к требованиям мировых и европейских стандартов.
На основе соглашaния с различными иностранными компаниями таких стран как Италия, Турция, Иран, Россия, Грузия, фабрика получает все необходимое для производства и комплектования сырья, различные .лакокрасочные материалы, а также аксессуары. Что позволяет нам ежегодно увеличивать ассортимент нашей продукции и
предлагать нашим клиентам огромный выбор дверей, окон, встроенной мебели для дома, офиса или дачи, пластиковых и железных изделий из различного рода экологически чистых отечественных и импортных материалов.

Время течет и меняется и на сегодняшний день, производимый нашими мастерами в нашей стране товар не уступает по качеству иностранным аналогам. Производимые на импортном оборудовании, они выгодно отличаются от импортных своей ценой. Поэтом сейчас мы делаем ставку именно на отечественного производителя.
На сегодняшний день на нашей фабрике более 200 мастеров и работников. Все монтажные работы, включая установку короба, наличников, фурнитуры производятся бесплатно, монтажниками- установщиками, которых на сегодняшний день насчитывается около 80-ти.
Наши специалисты с особым вниманием относятся ко всем пожеланиям клиентов и стараются удовлетворить любые даже самые изысканные требования. Все зависит от Вас — остановитесь ли вы на спокойной классической форме или решите воплотить любые Ваши идеи, а также сможем предложить сотни своих, отличающихся особым удобством, изысканностью и изяществом. Для этого на нашей фабрике около 30-ти менеджеров, дизайнеров и инженеров-технологов.
Сегодня мы предлагаем нашим клиентам огромный выбор дверей, окон и встроенной мебели для вашего дома, офиса и дачи из различного рода экологически чистых, отечественных и импортных материалов.

Throughout all the years of our company grows, develops and strives to be better, not only in their market, but by and large, as the employees.
Our factory, established in 1993 to the year, can be named leader of the Azerbaijani factories producing wood industry.
The name of the firm “Avropa Gapylary” (“European Doors”) due to the use in the production of European technology and European equipment. For the manufacture of our products are used high quality machines with numerical control, which greatly improves the quality of goods, bringing it closer to the requirements of international and European standards.
On the basis of agreements with various foreign companies in countries such as Italy, Turkey, Iran, Russia, Georgia, factory receives all the necessary for the production and acquisition of raw materials, different. Paints, and accessories. That allows us to annually increase our product range and
offer our customers a huge selection of doors, windows, built-in furniture for home, office or dachas, plastic and iron products from various environmentally friendly domestic and imported materials.
Time passes and changes and to date, produced by our craftsmen in our country the goods are not inferior in quality to foreign counterparts. Produced on imported equipment, it compares favorably to the import of its price. So now we are relying on just the domestic manufacturer.
To date, our factory for more than 200 craftsmen and workers. All installation work, including boxes, frames, accessories are free of charge, assemblers, installers, which today has about 80.
Our experts with special attention to all the customers’ needs and strive to meet all the requirements of even the most refined. It all depends on you – Whether you stay in a quiet classical form, or decide to bring your ideas, as well as be able to offer hundreds of its own, with special amenities, elegance and grace. To do this in our factory about 30 managers, designers and engineers.
Today we offer our customers a huge selection of doors, windows and built-in furniture for your home, office and give out different kinds of clean, domestic and imported materials.

Üstünlüklərimiz

 • Kreditlə satış
 • Topdan satış
 • Pərakəndə satış
 • Mağazanın yanında dayanacaq
 • Çatdırılma
 • Endirimli kampaniyalar olur
 • Alınmış materialların saxlanması
 • Outlet
 • Online satışı
 • İstehsal şirkəti

Yerləşdiyi yer

Rəy yaz

İş saatları

 • Bazar ertəsi 09:00 - 19:00
 • Çərşənbə axşamı 09:00 - 19:00
 • Çərşənbə 09:00 - 19:00
 • Cümə axşamı 09:00 - 19:00
 • Cümə 09:00 - 19:00
 • Şənbə 09:00 - 19:00
 • Bazar 09:00 - 19:00

Şirkət əlavə edilib VB Admin DM

Mesaj göndər

Mesaj göndər
bu şirkəti 0 nəfər sevimlilərə əlavə edib
Система Orphus