AZEN Co

"AZEN Co." şirkəti 1998-ci ildə təsis edilmişdir. Öz fəaliyyətini rolletlərin qurmasından başlayaraq, sonralar bu şirkət Azərbaycana qaraj və sənaye qapılarının təchizinə və giriş sisteminin avtomatlaşdırılmasına keçmişdir. 2000-ci ildən etibarən biz bu sahədə Hörmann VKG (Almaniya) konserninin rəsmi partnyoruyuq. Hörmann qaraj və sənaye qapılarının, motorların, müxtəlif təyinatlı qapı çərçivələrinin və qapıların və eləcə də yükləmə texnikasının Avropada ən böyük istehsalçısı və təchiz edənidir. Korporativ fəlsəfənin əsası innovasiyalar şüarı altında illər boyu əldə edilmiş təcrübə, zəmanətli keyfiyyət və sifarişçilərin tələbatlarına istiqamət götürmədir. Banisi cənab August Hörmann olan Hörmann konsernini hazırda nəvəsi cənab Thomas J. Hörmann və nəticələri cənab Martin J. Hörmann və cənab Christof J. Hörmann idarə edirlər, yəni üçüncü və dördüncü nəsillər.

Uzun illər ərzində Hörmann şirkəti ilə əməkdaşlıq bizə bu sahədə cox böyük təcrübə toplama imkanı vermişdır və biz də mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq hər bir layihənin həyata keçirilməsində bu təcrübədən müvəffəqiyyətlə istifadə edirik. Hörmannın yüksək keyfiyyət standartları sayı ildən ilə coxalan müştərilər tərəfindən haqlı olaraq tanınmışdır.

AZEN Company основана в 1998 году. Начиная свою деятельность деятельность с установки роллетов, в дальнейшем компания перешла на поставку в Азербайджан гаражных и промышленных ворот и автоматизацию въездных систем.

С 2000 года мы являемся официальным партнером мирового лидера в этой области немецкого концерна Hörmann.

Hörmann является крупнейшим в Европе производителем и поставщиком гаражных и промышленных ворот, приводов, коробок и дверей различного назначения, а также перегрузочной техники. Основой корпоративной философии являются многолетний опыт под знаком инноваций, гарантированное качество и ориентация на потребности заказчиков. Управление концерном Hörmann, основателем которого является г-н August Hörmann, на сегодняшний день осуществляют его внук г-н Thomas J. Hörmann, и правнуки г-н Martin J. Hörmann и г-н Christoph Hörmann, т.е. третье и четвертое поколения.
Многолетний опыт сотрудничества с компанией Hörmann позволил нам накопить огромный опыт в этой области и успешно применять его при реализации проектов любой сложности.
Высокие стандарты качества Hörmann получили заслуженное признание наших клиентов, число которых растет из года в год.

AZEN Company was found in 1998. It started its operation with installing rollets, further was specialized in supplying garage and industrial gates to Azerbaijan and entry systems automation. Since 2000 we’ve been the official partner of global leader in this field, German concern Hörmann. Hörmann is the biggest European producer and supplier of garage and industrial gates, drives, boxes and doors of various designations as well as reloaders. The basis of its corporate philosophy is a multiyear experience under the sign of innovations, guaranteed quality, and orientation to demands of customers. At present, concern Hörmann founded by Mr. August Hörmann are managed by his grandson Mr. Thomas J. Hörmann and great grandsons Mr. Martin J. Hörmann and Mr. Christoph Hörmann, i.e. the third and fourth generations. A multiyear experience of cooperation with Hörmann enabled us to accumulate a huge experience in this field, successfully apply it under the implementation of projects of any complicity. High quality standards of Hörmann deservedly won recognition of our clients, whose number is growing from year to year.

Üstünlüklərimiz

 • Kreditlə satış
 • Topdan satış
 • Pərakəndə satış
 • Mağazanın yanında dayanacaq
 • Çatdırılma
 • Endirimli kampaniyalar olur
 • Alınmış materialların saxlanması
 • Outlet
 • Online satışı
 • İstehsal şirkəti

Məhsullar və xidmətlər

Bütün brendlər

 • Hormann

Məhsullar

Xidmətlər

Yerləşdiyi yer

Rəy yaz

İş saatları

 • Bazar ertəsi Bağlıdır
 • Çərşənbə axşamı Bağlıdır
 • Çərşənbə Bağlıdır
 • Cümə axşamı Bağlıdır
 • Cümə Bağlıdır
 • Şənbə Bağlıdır
 • Bazar Bağlıdır

Şirkət əlavə edilib VB Admin DM

Mesaj göndər

Mesaj göndər
bu şirkəti 0 nəfər sevimlilərə əlavə edib
Система Orphus