Keystone LLC

Biz Azərbaycanda vibrobeton istehsalında ən müasir və təcrübəli şirkətlərdən biriyik. Avropanın bu sahə üzrə ən qabaqcıl avadanlığını istifadə edərək, biz müştərilərə yüksək keyfiyyətli beton bloklar, yer daşı, səki daşı, qazon daşı, pilləkənlər və digər məhsullar təklif edirik.

İstifadə etdiyimiz yarım quru vibropresləmə tikinti materiallarının istehsalında ən səmərəli texnologiyadır ki, bizə yalnız press-formaların dəyişməsi ilə müxtəlif məhsulları istehsal etmək və müştərilərimizə təmin etmək imkanı verir. Sistemin proqram təminatı texnoloji prosesin hər bir mərhələsinə nəzarət edir və bunun nəticəsində zəmanətli, yüksək keyfiyyətli və dəqiq formaya malik beton məhsullar əldə etmək mümkün olur.

Beton məhsulların istehsalı üçün sement tozu, su, qum və çınqıldan ibarət bir qarışıq istifadə olunur. Nəticədə möhkəmliyi, istiliyə və soyuğa davamlılığı, dəqiq forması, yüngüllüyü və qənaətçiliyi ilə digər tikinti məhsullarından fərqlənən məhsul istehsal olunur.

Bu növ beton arakəsmələr Avropa və Şimali Amerika qitəsində evlərin, yaşayış binalarının və iri-miqyaslı digər tikililərin inşasında istifadə olunan əsas tikinti materialıdır. Eyni zamanda, "Keystone" tərəfindən istehsal olunan yer, səki və qazon daşların analoqları artıq dünyanın demək olar ki, hər bir ölkəsində geniş istifadə olunurlar.

Seçdiyimiz üsül sıfır tullantılı texnologiyadır ki, bütün istehsal prosesinin ekoloji baxımdan təhlükəsizliyini təmin edir. Bizim istehsal sahəmiz yüksək tempreturlar, alov, tüstü və ətrafa zərər verə biləcək digər amillərdən tam azaddır.

Məhsullarımız müvafiq beynəlxalq standartların gözlənilməsi ilə istehsal olunur:

BSEN 1338:2003
BSEN 771-3
BS 7533-3:2005
ASTM C90-11b
“Daş hörgüsü və daş hörgüsü üçün məhsullar – Termotexniki göstəricilərin təyin olunması metodları”

Мы являемся одной из наиболее современных и опытных компаний в Азербайджане по производству мелкоштучных бетонных изделий. Используя новейшее оборудование, мы предлагаем своим клиентам высококачественные бетонные блоки, тротуарные плиты, бордюры, газонные решетки, ступеньки и прочие бетонные изделия.

Используемое нами полусухое вибропрессование – наиболее эффективная технология производства строительных материалов, позволяющая с помощью смены пресс-форм получать широкую номенклатуру бетонных изделий. Компьютерное программирование изготовления и контроля следит за качеством изделия на каждом этапе технологической линии, что позволяет получать гарантированное, стабильно высокое качество продукции.

Для изготовления мелкоштучных бетонных изделий используются цемент, вода, песок и гравий. В результате, производимая нами продукция отличается от прочих строительных материалов прочностью, морозостойкостью, точностью форм, весом и экономичностью.

Стеновые бетонные блоки являются основным материалом при строительстве домов, жилых зданий и других крупных строений в большинстве стран Европы и Северной Америки. Наряду с этим, аналоги брусчатки, бордюров и газонных решеток, производимых компанией "Keystone", широко используется практически во всех странах мира.

Выбранный нами метод производства - это безотходная технология, которая обеспечивает полную экологическую безопасность всего процесса: никаких высоких температур, дыма, огня или прочих вредных компонентов для окружающей среды.

При производстве мелкоштучных бетонных изделий мы придерживаемся соответствующих международных стандартов:

BSEN 1338:2003
BSEN 771-3
BS 7533-3:2005
ASTM C90-11b
“Каменная кладка и материалы для каменной кладки – методы определения термо-технических показателей”

“Keystone” is one of the most advanced and experienced companies in Azerbaijan specializing in manufacturing of precast concrete products. Using the latest equipment we offer our clients high-quality concrete blocks, precast paving slabs, curbs, grass pavers, steps and other concrete products.

Semi-dry vibro-compaction technology, employed in our production, is considered to be the most efficient method for manufacturing construction materials. It allows producing wide range of concrete items through changing moulds. Moreover, computer control programming monitors the quality of products at each stage of production line ensuring guaranteed and stable high quality of manufactured items.

Precast concrete products are made by using cement, water, sand and gravel. The result of this mixture is products differing from other materials by their durability, frost resistance, shape accuracy, weight and cost effectiveness.

In most countries of Europe and North America concrete wall blocks are the main material used during construction of houses, residential buildings and other large buildings. Along with that, analogues of pavestones, curbs and grass pavers produced by “Keystone” company are widely used in almost all countries of the world.

In our production we apply non-waste technology method which ensures complete environmental safety of the whole manufacturing process: no heat, smoke, fire or other components harmful for the environment.

We manufacture precast concrete products in adherence to appropriate international standards:

BSEN 1338:2003
BSEN 771-3
BS 7533-3:2005
ASTM C90-11b
“Masonry and masonry materials – test method for determining thermal and technical indicators”

Üstünlüklərimiz

 • Kreditlə satış
 • Topdan satış
 • Pərakəndə satış
 • Mağazanın yanında dayanacaq
 • Çatdırılma
 • Endirimli kampaniyalar olur
 • Alınmış materialların saxlanması
 • Outlet
 • Online satışı
 • İstehsal şirkəti

Yerləşdiyi yer

Rəy yaz

İş saatları

 • Bazar ertəsi Bağlıdır
 • Çərşənbə axşamı Bağlıdır
 • Çərşənbə Bağlıdır
 • Cümə axşamı Bağlıdır
 • Cümə Bağlıdır
 • Şənbə Bağlıdır
 • Bazar Bağlıdır

Şirkət əlavə edilib DM Admin YT

Mesaj göndər

Mesaj göndər
bu şirkəti 0 nəfər sevimlilərə əlavə edib
Система Orphus