Aqua Project

Bütün zamanlarda su həmişə başlıca təbiət məhsulu, həyat beşiyi hesab edilmişdir. Su - bir çox xalqların dini ayin və inanclarının vacib iştirakçısıdır. Yer planetinin 70%-i su ilə örtülüdür, insan orqanizminin tərkibi də bu qədər sudan ibarətdir. O, bizim həyatımızın hər bir anını müşayiət edir.

"Aqua Project" şirkəti də, adından göründüyü kimi, həmçinin öz fəaliyyətini su ilə bağlamışdır. "Aqua Project" özünü su sənayesində təsdiq etmiş dünya brendlərinin distribütoru və tərəfdaşıdır. Şirkətin fəaliyyəti olduqca genişdir - bu avadanlıq çatdırılması və həm fərdi şəxslər, həm də iri sənaye obyektləri üçün sutəmizləyici sistemlərin, hovuz, fəvvarə, irriqasiya sistemləri, sauna, SPA mərkəzləri, akva-parkların qurulmasıdır. "Aqua Project" şirkətinin əməkdaşları quraşdırma üzrə xidmətlər göstərir, servis-xidməti təmin edir və öz işinə görə zəmanət verirlər. Şirkətin layihə qrupu landşaft dizaynı, eləcə də müxtəlif miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi ilə məşğul olur.

"Aqua Project" "Su həyatdır" prinsipi ilə fəaliyyət göstərir və öz müştərilərinin həyatını yaxşılaşdırmağa çalışır.

"Aqua Project" - Su ilə Bağlı...

Во все времена вода всегда считалась главным природным продуктом, колыбелью жизни. Вода – непременный участник религиозных обрядов и поверий многих народов. Планета Земля на 70 процентов покрыта водой, и такое же количество воды входит в состав человеческого организма. Она сопровождает каждое мгновение нашей жизни.

Компания “Aqua Project”, как следует из ее названия, также связала свою деятельность с водой. “Aqua Project” является дистрибьютором и партнером мировых брендов, зарекомендовавших себя в водной индустрии. Сфера деятельности компании весьма обширна – это поставка оборудования и обустройство водоочистительных систем, бассейнов, фонтанов, ирригационных систем, саун, SPA-центров, аква-парков как для частных лиц, так и для крупных промышленных объектов. Сотрудники компании “Aqua Project” оказывают услуги по установке, обеспечивают сервис и предоставляют гарантии на свою работу. Проектная группа компании занимается ландшафтным дизайном, а также проектированием и осуществлением проектов различных масштабов.

“Aqua Project” придерживается принципа “Вода – это жизнь” и стремится сделать жизнь своих клиентов лучше.

“Aqua Project” – связаны с водой…

Water has always been considered the main gift of the nature, the cradle of life. Water is a necessary part of the religious rituals and beliefs of many nations. Earth is 70 percent covered by water and 70 percent of human body consists of water. Water accompanies every moment of the life.

Aqua Project, as its name implies, has also linked its activities with water. The company is the distributor and partner of global brands trusted in the water industry. The range of company’s activities is quite wide – equipment supply and rehabilitation of water treatment system, pools, fountains, irrigation systems, saunas, spa centers, and aqua parks for individuals and for large industrial facilities. The Aqua Project personnel install the equipment, provide for relative maintenance and guarantees for their work. Company’s project group develops and implements landscape design and projects of any scale.

Aqua Project adheres to the principle ‘Water is Life’ and seeks to make the lives of its customers better.

Aqua Project related with water...

Наши преимущества

 • Продажа в кредит
 • Оптовая продажа
 • Розничная продажа
 • Парковка около магазина
 • Доставка
 • Бывают скидочные компании
 • Хранение купленных материалов
 • Outlet
 • Продажа online
 • Производственная компания

Товары и услуги

Все бренды

 • Astralpool
 • Pahlen
 • Idrania

Товары

Услуги

Местоположение

Написать отзыв

Рабочие часы

 • Пондельник Закрыто
 • Вторник Закрыто
 • Среда Закрыто
 • Четврег Закрыто
 • Пятница Закрыто
 • Суббота Закрыто
 • Воскресение Закрыто

Компания добавлена DM Admin YT

Отправить сообщение

Отправить сообщение
Это компания добавлена в избранное 0 раз.
Система Orphus