Bompani

"Bompani" şirkəti məişət və mətbəx texnikası üzrə ən yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış Avropa istehsalçılarından biridir. Bizim istehsal sahəmiz İtaliyanın Modena şəhərində yerləşir.
Kollektiv öz fəaliyyətinə mina ilə emal zavodu kimi başlamışdır, belə ki, minalama, bəlkə də, texnikanın üzün müddət xidmət etməsini, asan təmizləməni, istehsalçının sağlamlığı üçün təhlükəsizliyi və beləliklə də məişət texnikasının, məhz mətbəx ocaqları və sobalarının keyfiyyətini təmin edən ən mühüm prosesdir. Dolablar və bişirmə panelləri üçün mina xüsusilə əhəmiyyətli rol oynayır: xüsusi rənglər (Avena, Turchese, Rame) xüsusi texnoloji emal – ikiqat mina örtük tələb edir. Yalnız bu cür emal üçün mükəmməl texnologiyaya malik olan şəxs boyamanın bütün səth boyu qüsursuz keyfiyyətinin və eyni effektinin təmin edilməsinə zəmanət verə bilər.
Bompani bişirmə panellərinin istehsalına 1959-cu ildə başlanmışdır və bu isə o deməkdir ki, şirkət məişət və mətbəx avadanlığının istehsalı sahəsində əlli ildən artıq ənənəyə və çoxillik təcrübəyə, başqa sözlə, məişət və mətbəx texnikası istehsalında konsolidasiya imkanları və ənənələrinə malikdir. Buna baxmayaraq, ənənə sabit şəkildə qalmır, o, texnologiyaların təkmilləşdirilməsi, məhsulun model sırasının və dizaynının genişləndirilməsi yolu ilə inkişaf edir.

"Bompani" с вами с 1954 года, предлагая широкий выбор комбинаций, способных удовлетворить любым требованиям. Ясный стиль "Bompani" всегда мастерски сочетает инновации с традицией: внимание к деталям отражается в линиях, формирует простой и понятный спроектирован и построен, чтобы объединить итальянский стиль с высокими технологиями и эффективной оптимизации времени и пространстве. Расчеты, которые следуют в состоянии вызывать сильные эмоции, пытаясь сосредоточиться не только на визуальном совершенства, опыт физического контакта с пользователем. В создании новых коллекция "Bompani" мы хотели думать об объектах, а также является эффективной и высокое качество, как материалов, так и функций, смогли прекрасно интегрируются кухне, в последние годы стала площадь дома, чтобы жить, чтобы чувствовать себя и испытать.

Затем мы выражаем огромную ценность наших традиций с этого нового стиля жизни, всегда пытаясь лучше понять, нужды и потребности наших клиентов. И именно благодаря их идеальное сочетание с окружающей средой, которые сопровождают продукты "Bompani" мужчины шаг за шагом в эволюции их жизни и в создании различных рецептов.

"Bompani" is with you since 1954, offering a wide choice of combinations capable of satisfying any type of requirement. The unmistakable style "Bompani" always masterfully combines innovation with tradition: the care for details is reflected in the lines, shapes clean and simple designed and built to combine Italian style with high technology and effective optimization of time and space. The calculations that follow are able to evoke strong emotions, trying to focus not only on visual perfection, the experience of physical contact with the user. In creating the new collection "Bompani" we wanted to think of objects as well as being efficient and high quality, both of materials and functions, were able to integrate perfectly into the kitchen, in recent years become an area of ​​the house to live, to feel and to experience.

We then express the immense value of our traditions with this new life style, always trying to better realize the needs and demands of our customers. And it is thanks to their perfect blend with the environment that accompany products "Bompani" men step by step in the evolution of their life and in the creation of many different recipes.

Наши преимущества

 • Продажа в кредит
 • Оптовая продажа
 • Розничная продажа
 • Парковка около магазина
 • Доставка
 • Бывают скидочные компании
 • Хранение купленных материалов
 • Outlet
 • Продажа online
 • Производственная компания

Товары и услуги

Все бренды

 • BOMPANİ

Товары

Услуги

Местоположение

Написать отзыв

Рабочие часы

 • Пондельник Закрыто
 • Вторник Закрыто
 • Среда Закрыто
 • Четврег Закрыто
 • Пятница Закрыто
 • Суббота Закрыто
 • Воскресение Закрыто

Компания добавлена VB Admin DM

Отправить сообщение

Отправить сообщение
Это компания добавлена в избранное 0 раз.
Система Orphus