“Eld-ART” Design Studio

“Eld-ART” Design StudioБаку

Баку, Mir Cəlal küç. ev 137а, mən. 67,

“Eld-ART” dizayn studiyası – təcrübə və sifarişçini dinləmək bacarığı ilə zənginləşdirilmiş, interyerə peşəkar baxışdır. Studiyamızda yaradılan interyerlər – hər zaman yüksək layihələndirmə keyfiyyəti və unikal dizayn deməkdir. Biz istənilən büdcə ilə və demək olar ki, istənilən üslubda işləməyi bacarırıq. Hər bir halda siz, öz istəklərinizə əsaslanmış fərdi həll əldə edəcəksiniz. Bu – ənənəvi klassik interyer, təmtəraqlı ar deko, funksional müasir üslub və ya təvazökar Skandinaviya üslubu ola bilər – nəticə Sizi sevindirəcək və yüksək icra edilmə keyfiyyəti ilə qonaqlarınızı təəccübləndirəcəkdir.
Həmçinin, bizim dizayn studiyamızda başlanılan işi məntiqi sonuna çatdırmaq qəbul edilmişdir – biz dizayn - layihənin işlənib hazırlanması ilə kifayətlənmirik, savadlı müəllif nəzarəti bütün dizayner həllərini layihəyə tam müvafiq olaraq həyata keçirməyə imkan verir. Kompleks yanaşma – dizayn - layihə, müəllif nəzarəti, komplektləşdirmə, dekorlaşdırma – istənilən tapşırığın lazımi səviyyədə yerinə yetiriləcəyinə zəmanət verir. Biz studiyanın - yüksək sinifli interyerlər - devizinə son dərəcə dəqiqliklə əməl edirik. Əgər sizə mənzilin, evin, ofisin, mağazanın təmir edilməsi və tərtibatı lazımdırsa və siz nədən başlayacağınızı bilmirsinizsə, əgər siz dizayn - layihənin işlənib hazırlanması üçün dizayn studiyası axtarışındasınızsa – o zaman doğru ünvana müraciət etmişsiniz.

Sizin layihə üzərində aşağıda sadalananlardan ibarət peşəkarlar komandası işləyəcəkdir:
1. məkanı savadlı planlaşdıracaq olan dizayner və memardan;
2. interyerə “həyat verən” və Sizi çoxsaylı şou–rumları ziyarət etmək məcburiyyətindən azad edən dekoratordan;
3. bütün tikinti normalarına əməl olunmasına nəzarət edəcək olan layihənin baş memarından.

Дизайн-студия “Eld-ART” - это профессиональный взгляд на интерьер, помноженный на опыт и умение слышать заказчика. Интерьеры, создаваемые в нашей студии - это всегда высокое качество проектирования и уникальный дизайн. Мы умеем работать с любым бюджетом и практически в любом стиле. В каждом случае вы получите индивидуальное решение, основанное на ваших пожеланиях. Это может быть традиционный классический интерьер, роскошное ар деко, функциональный современный стиль или сдержанный скандинавский - результат будет радовать вас и изумлять высоким качеством исполнения ваших гостей.

Так же в нашей дизайн-студии принято доводить начатое до логического завершения - мы не ограничиваемся разработкой дизайн-проекта, грамотный авторский надзор позволит воплотить все дизайнерские решения в точном соответствии с проектом. Комплексный подход - дизайн-проект, авторский надзор, комплектация, декорирование - залог того, что любая задача будет выполнена на должном уровне. Мы скрупулезно следуем девизу студии - интерьеры высокого класса. Если вам нужно сделать ремонт и оформить квартиру, дом, офис, магазин, но вы не знаете с чего начать, если вы ищете дизайн-студию для разработки дизайн-проекта - вы обратились по нужному адресу.

Над Вашим проектом будет работать команда профессионалов своего дела, состоящая из:
1. дизайнера и архитектора, которые грамотно спланируют пространство;
2. декоратора, который «вдохнет жизнь» в интерьер и оградит Вас от похода по многочисленным шоу-румам;
3. главного архитектора проекта, который проконтролирует соблюдение всех строительных нормативов.

“Eld-ART” design studio is a professional interior perspective enriched with experience and ability to hear the customer. Interiors created in our studio means high-quality and unique design. We can work within any budget and virtually, in any style. One way or another, you will be able to get an individual solution basing on your wishes. It may be traditional classic interior, extravagant ar deco, functional modern style or modest Scandinavian style - you will be delighted to see the result and take your guests by surprise by its design.
Moreover, our design studio has chosen to deliver the work commenced to its logical end. We don&single_quot;s suffice with only working out designs, authorintelligent supervision enables to realize design solutions in full harmony with the plan. Complex approach - design-plan, authorsupervision, completion, decoration, all guarantee accomplishmentof any task to the satisfactory degree. We observe "high-class interior" with the utmost precision. If you need to have your flat, house, office, and shop renovated and designed and you are not certain about where to start, you seek a design studio to have design-plan developed, then you have knocked the right door.

Your design will be developed by the team of following professionals:
1. Designers and architects who will skillfully plan the space
2. Decorator who "blow life" into interior and free you from the necessity to visit numerous show rooms
3. Chief architect of the plan who will be in charge of controlling complaiance with all construction norms

Наши преимущества

 • Продажа в кредит
 • Оптовая продажа
 • Розничная продажа
 • Парковка около магазина
 • Доставка
 • Бывают скидочные компании
 • Хранение купленных материалов
 • Outlet
 • Продажа online
 • Производственная компания

Местоположение

Написать отзыв

Рабочие часы

 • Пондельник 09:30 - 18:00
 • Вторник 09:30 - 18:00
 • Среда 09:30 - 18:00
 • Четврег 09:30 - 18:00
 • Пятница 09:30 - 18:00
 • Суббота Закрыто
 • Воскресение Закрыто

Компания добавлена VB Admin DM

Отправить сообщение

Отправить сообщение
Это компания добавлена в избранное 0 раз.
Система Orphus