Newcond LLC, Nizami küç.

Newcond LLC, Nizami küç.Баку

Баку, Nizami küç., 121, AZ1010

NEWCOND şirkəti öz fəaliyyətinə 1995 –ci ildən, Nizami küç. 121 ünvanında yerləşən kiçik bir mağazada Aftron və National kondisionerlərinin satışından başlamışdır.

Azərbaycanda həmin dövrdə split kondisionerlərin satışı ilə cəmi bir neçə şirkət məşğul olurdu və getdikcə bu kondisionerlərə tələbat artırdı. 1997 –ci ildən NEWCOND şirkəti Yaponiyanın məşhur brendi olan Mitsubishi Electric kondisionerlərinin satışına başladı və müştərilərin etimadını qazanaraq Azərbaycanın kondisioner bazarında öz yerini tutdu. Təsadüfi deyil ki, 15 ildən çox müddətin keçməsinə baxmayaraq , 1997-ci ildə satılan Mitsubishi Electric kondisionerləri bugünədək müştərilərin istifadəsindədir. Buna səbəb Mitsubishi Electric kondisionerlərinin keyfiyyəti və NEWCOND şirkətinin yüksək səviyyədə servis xidmətidir.

Sənaye kondisionerlərinə, isitmə və havalandırma sistemlərinə olan geniş tələbatı nəzərə alaraq NEWCOND şirkətinin Rəşid Behbudov 144D ünvanında yeni salonu fəaliyyətə başladı. Şirkət müştərilərə üç satış salonundan keyfiyyətli və peşəkar xidmətlər göstərir. Bu salonlarda çalışan yüksək ixtisaslı əməkdaşlar uzun müddətdir ki, məişət kondisionerləri ilə yanaşı yarımsənaye, VRF və havalandırma sistemlərinə də xidmət göstərirlər.

Hal-hazırda NEWCOND şirkətinin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri isitmə, soyutma və havalandırma sistemləridir. Şirkət dünyanın tanınmış brendləri olan “Vaillant”, “Kermi”, “Beretta”, “Gruppo Ragaini” kimi şirkətlərlə əməkdaşlıq edir. “Mitsubishi Electric Europe B.V.” şirkətinin distribyutoru kimi “Changes for the Better” (yaxşılığa doğru dəyişikliklər) bizim də devizimizdir.

Мы, NEWCOND, официальный дистрибьютор компании “Mitsubishi Electric Europe B.V.” в Азербайджане.
Мы выступаем под девизом – Changes for the Better (Перемены к лучшему).

Компания NEWCOND начала свою деятельность с 1995-года в небольшом магазине, расположенном по адресу Низами-121, с продажи кондиционеров марки Aftron и National.

На тот момент в Азербайджане продажей сплит кондиционеров занимались всего несколько компаний, а с каждым годом спрос потребителей на высококачественные сплит кондиционеры увеличивался. С 1997-года компания NEWCOND начала продавать кондиционеры Mitsubishi Electric – известный Японский бренд и завоевала доверие клиентов. Эти кондиционеры по сей день служат клиентам.

Это связано с качеством кондиционеров Mitsubishi Electric и высоким уровнем сервисного обслуживания компанией NEWCOND. Учитывая большой спрос на промышленные кондиционеры, отопительные и вентиляционные системы, компания NEWCOND открыла новый салон - магазин, расположенный по адресу ул. Рашида Бейбутова, 144Д.

На сегодняшний день компания качественно, профессионально обслуживает клиентов в трех салон-магазинах. В наших магазинах только высококвалифицированные сотрудники, которые на протяжении многих лет работают не только с бытовыми кондиционерами, но и с полупромышленными, VRF и вентиляционными системами.

Основными направлениями деятельности компании NEWCOND в настоящее время являются системы кондиционирования, отопления и вентиляции. Компания сегодня сотрудничает такими известными мировыми брендами как Mitsubishi Electric, “Vaillant”, “Kermi”, “Beretta”, “Gruppo Ragaini”.

The NEWCOND company has started its performance back in 1995 by selling “Afron” and “National” air conditioners in a moderate shop located on Nizami 121 street. At that moment there were only several companies in Azerbaijan which were engaged in the sale of split air conditioners, and from year to year consumer demand for high-quality split air conditioners was increasing. Starting from 1997 the NEWCOND Company has started to sell "Mitsubishi Electric" air conditioners, famous Japanese brand, and gained consumer trust. These air conditioners serve clients till this day.

This is due to the quality of Mitsubishi Electric air conditioners and high quality service provided by a NEWCOND company. Considering big demand for PAC air conditioners, heating and venting systems, the NEWCOND company has opened new show room located on Reshid Behbudov 144D street. So far, our company provides qualitative and professional customer service in three show rooms by well-qualified employees, who maintain not only room air conditioners but also PAC, RAC, VRF and venting systems.

Currently main activities of NEWCOND Company are conditioning, heating and ventilation. Presently company cooperates with well-known world brands such as "Vaillant", "Kermi", "Beretta", "Gruppo Ragaini". As a distributor of "Mitsubishi Electric Europe B.V" company, our slogan is - Changes for the Better.

Наши преимущества

 • Продажа в кредит
 • Оптовая продажа
 • Розничная продажа
 • Парковка около магазина
 • Доставка
 • Бывают скидочные компании
 • Хранение купленных материалов
 • Outlet
 • Продажа online
 • Производственная компания

Местоположение

Написать отзыв

Рабочие часы

 • Пондельник Закрыто
 • Вторник Закрыто
 • Среда Закрыто
 • Четврег Закрыто
 • Пятница Закрыто
 • Суббота Закрыто
 • Воскресение Закрыто

Компания добавлена DM Admin YT

Отправить сообщение

Отправить сообщение
Это компания добавлена в избранное 0 раз.
Система Orphus