Seyf Ko. MMC

2000-ci ildən fəaliyyətə başlamış "Seyf Ko." MMC artıq 17 ildir ki, müştərilərinin xidmətindədir. Bu müddət ərzində şirkətdə böyük dəyişikliklər baş vermişdir.
Şirkət müştəri yönlümü strategiyanı özünün əsas prinsipi olaraq seçmiş və bu istiqamətdə əsaslı işlər görmüşdür. İldən ilə kefiyyət sistemi təkmilləşir.
Xidmət səviyyəsi daha yüksək pilləyə qaldırılır.
Məhsul portfelinydə çeşid çoxluğu, kefiyyətə nəzarət , satışdan sonrakı xidmət, müştəri yönümlülük kimi prinsiplər şirkətin əsas strategiyasıdır.
Koreya, Amerika,İspaniya,Bolqariya və İtaliya istehsalı olan seyiflər artıq satış mərkəzlərimizdədir.
"Seyf Ko." MMC-nin kollektivi qarşılıqlı əməkdaşlığın daimi və faydalı olması üçün öz bacarığını və təcrübəsini daim artırır.
"Seyf Ko." MMC dünyanın aparıcı seyf və metal mebel brendlərinin AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ərazisində nümayəndəsidir.
"Seyf Ko." MMC AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ərazisində seyf və metal mebel satışı sahəsində 2000-ci ildən fraqmandır və bu sahədə bir çox yeniliklərin yaradıcısıdır.

с 2000 года компания "Seyf Ko." ООО начала свою деятельностью Вот уже 17 лет предоставляем свои услуги на рынке. За это время наша компания расширилась и заняла занятные позиции в этой сфере.
Компания выбрала в качестве своего основного принципа стратегии клиентская база сделала в этом направлении.
В системе качества улучшается из года в год. Уровень обслуживания повышается на более высокий уровень.
Большой ассортимент продукции, контроль качества, обслуживание после продажи, ориентир на запросы клиента, принципы такие как стратегии компании.
Уже размешены товары Кореи, Германии, России, Болгарии и Италия по центрам продаж.
Коллектив "Seyf Ko." ООО постоянно совершенствует свои навыки, нарастает свой опыт и взаимно сотрудничают с другими компаниями.
"Seyf Ko." ООО официальный представитель в Азербайджанской Республике ведущих мировых брендов производителей сейфов и металлической мебели.
"Seyf Ko." ООО основатель и лидер в продажи сейфов и металлической мебели в Азербайджанской Республики.

Since 2000, the company"Seyf Ko." Ltd. started its activities For 17 years now we have been providing our services in the market. During this time our company has expanded and occupied amusing positions in this area.
The company chose the client base as its main principle of the Strategy in this direction.
The quality system improves from year to year. The level of service rises to a higher level.
A wide range of products, quality control, after-sale service, a reference point for customer requests, principles such as company strategies.
Goods from Korea, Germany, Russia, Bulgaria and Italy have already been placed by sales centers.
The staff of"Seyf Ko." Ltd constantly improves its skills, increases its experience and collaborates with other companies.
"Seyf Ko." Ltd is the official representative in the Republic of Azerbaijan of the world&single_quot;s leading manufacturers of safes and metal furniture.
"Seyf Ko." Ltd is the founder and leader in the sale of safes and metal furniture in the Republic of Azerbaijan.

Наши преимущества

 • Продажа в кредит
 • Оптовая продажа
 • Розничная продажа
 • Парковка около магазина
 • Доставка
 • Бывают скидочные компании
 • Хранение купленных материалов
 • Outlet
 • Продажа online
 • Производственная компания

Местоположение

Написать отзыв

Рабочие часы

 • Пондельник Закрыто
 • Вторник Закрыто
 • Среда Закрыто
 • Четврег Закрыто
 • Пятница Закрыто
 • Суббота Закрыто
 • Воскресение Закрыто

Компания добавлена VB Admin DM

Отправить сообщение

Отправить сообщение
Это компания добавлена в избранное 0 раз.
Система Orphus