Bərkidici materiallar

связующие материалыBərkidici materiallar – tikinti konstruksiyaları və kompozit materialların komponentləri arasında əlaqə təmin edən materiallardır. Qeyri-üzvi (mineral) bərkidici materiallar su ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində plastik kütləyə dönür, hansı ki, bir müddət sonra bərkiyir. Ən məşhur bərkidici material sementdir. Hazırda fərqli xüsusiyyətləri olan müxtəlif sement növləri mövcuddur.

Система Orphus