Kompozit materiallar

композитные материалыKompozit materialları bir neçə komponentdən ibarət olan materiallardır. Ədatən, kompozit material plastik bazadan (matrisadan) və ona əlavə möhkəmlik, sərtlik, yüngüllük və s. verən gücləndirici doldurucudan ibarət olur.İstifadə olunan materiallardan,onların miqdarından və istiqamətindən asılı olaraq kompozitlərin xüsusiyyətləri istənilən xassələri əldə etmək üçün dəyişə bilər.

Система Orphus