Beton və digər monolit materialları

бетонBeton – bərkidici özülün müxtəlif doldurucu və su ilə qarışdıraraq, formalaşıb və sonradan bərkiyərək alınan süni tikinti monolit materialdır .Təyinatından asılı olaraq müxtəlif növ beton və ya başqa monolit materiallar mövcuddur. Beton və digər monolit materiallar bina və qurğuların əsas aparıcı konstrukiyalarının tikintisində istifadə olunur. Betonun əhəmiyyətli xüsusiyyətləri - möhkəm, kip, yanğına davamlı, plastik və suya qarşı müqavimətlidir.

Система Orphus