Tavan, arakəsmə

потолокперегородкаTavanlar – otağın yuxarı (tavan) hissəsinə dekorasiya kimi və ya texniki məqsədlər üçün quraşdırılan konstruksiyalardır. Tavanlar quraşdırılma üsulundan, konstruktiv xüsusiyyətlərindən və hazırlanan materiallardan asılı olaraq fərglənirlər.

Arakəsmələr - nəzərdə tutulmuş otağın bir hissəsini o birisindən tam və ya qismən izolyasiyası üçün interyer elementidir. Arakəsmələr stasionar və ya açılan ola bilər. Həmçinin arakəsmələr istifadə olunan materiallara və konstruksiyalara görə fərqlənə bilərlər.

Система Orphus