Metal materiallar

Metal materiallarMetal materiallar – yüksək elektrik və istilik keçirmə, döyülə bilmə, möhkəmliyə və digər faydalı xassələrinə malikdir. Tikintidə daha çox dəmir ilə karbonun xəlitəsi olan qara metaldan (polad və çuqun) istifadə olunur. Metal materiallar əsasən bina və mürəkkəb mühəndis konstruksiyalarının quruluşunda tədbiq edilir. Təbəqə metal materiallar divar, dam inşası və digər məqsədlər üçündə istifadə oluna bilər.

Система Orphus