Şüşə və sitaldan materiallar

Şüşə və sitaldan materiallarŞüşə ərintilərin kəskin soyudulması nəticəsində alınan bir materialdır. Şüşə məmulatları müxtəlif ola bilər – işıqötürücü, konstruktiv, tamamlama işləri üçün, izolyasiya edici və s. Sitallar – tam və ya qismən kristallaşması nəticəsində əldə edilən şüşə kristal materiallardır. Sital – çox möhkəm, kimyəvi və istillik təsirlərə qarşı davamlı bir maddədir. Sitaldan konstruksiya və tamamlama işləri üçün müxtəlif materiallar, dielektriklər, həmçinin metal, şüşə və keramika yapışdırıcılarıda hazırlanır.

Система Orphus