Qapı, darvaza, qapı aksessuarları

дверьворотадверная ручкаQapı – qapı oyuğunu bağlayan bir interyer elementidir. Təyinatına görə qapılar otaq arası, giriş, texniki qapılara bölünürlər.

Qapı aksesuarları – qapı istifadəsində və quraşdırılmasında istifadə olunan bütün aksesuarlardır. Qapı aksesuarlarına qapı petlələri (rəzəl), qıfıllar, qulplar, gözlüklər (qlazok) və s. aid edilir. Həmçinin, bu kateqoriyaya qapı və darvazaların avtomatik idarəedici elementləridə daxildir.

Darvazalar - divar və ya çəpərin enli girişində quraşdırılan konstruksiyadır. Təyinat və konstruksiyasından asılı olaraq müxtəlif darvaza növləri mövcuddur.

Система Orphus