Kərpic, hazır beton daş və məmulatları, tikinti bloklar və s.

Kərpic, hazır beton daş və məmulatları, tikinti bloklarKərpic – mineral materialları presləmə və ardınca bişirmə üsulu ilə alınan məhsuldur. Kərpiclər əsas tikinti materialı kimi, əsasən divarların hörülməsində və həmçinin səthlərin üzlənməsində istifadə olunur. Kərpiclər yüksək möhkəmliyə malik, suya və şaxtaya davamlıdılar.

Система Orphus